Tin Sinh Viên

In

Thông báo tổ chức đối thoại giữa sinh viên và lãnh đạo nhà trường

Cập nhật 17/05/2016 - 11:05:44 AM (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch năm học, cũng như tạo cơ hội để nhà trường nắm bắt tình hình của sinh viên trong việc học tập, giảng dạy, phục vụ. Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn tổ chức đối thoại giữa sinh viên với lãnh đạo nhà trường.

- Thời gian: 8 giờ 30 - 11 giờ 00, ngày 23/4/2016 (thứ 7)

- Địa điểm: Hội trường B

- Thành phần tham dự: lãnh đạo nhà trường, sinh viên của các lớp

Nội dung thông báo

 

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả
photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin

VIDEO CLIPS