Mã Trường

Mã Trường

Giới Thiệu

Nhân sự
(1.22.2018)
Nhân sự

Phòng Quản lý Khoa học và Sau Đại Học là đơn vị chức năng được BGH nhà trường giao cho việc quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học, công tác PR, tuyên truyền...Chi tiết

Đại học Công nghệ Sài Gòn: Đào tạo theo nhu cầu xã hội
(7.15.2011)
Đại học Công nghệ Sài Gòn: Đào tạo theo nhu cầu xã hội

Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn (STU) là đơn vị đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực với các trình độ: trung học, cao đẳng, đại học và sau đại học; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp...Chi tiết

Hình ảnh về một số hoạt động của phòng trong năm 2010
(3.23.2011)
Hình ảnh về một số hoạt động của phòng trong năm 2010

Trong năm qua được sự quan tâm giúp đỡ của BGH, HĐQT nhà trường cùng với sự nhiệt tình, hết lòng vì công việc của tập thể lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên phòng. Phòng QLKH & ĐN đã hoàn...Chi tiết

Giới thiệu phòng Quản lý Khoa học và Sau đại học
(4.17.2020)
Giới thiệu phòng Quản lý Khoa học và Sau đại học

Phòng Quản lý Khoa học và Sau đại học có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc định hướng, cũng như tổ chức công tác nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh viên, học sinh của...Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật