Mã Trường

Mã Trường

Các hoạt động

Buổi đối thoại giữa sinh viên và lãnh đạo khoa QTKD năm 2020
(6.24.2020)
Buổi đối thoại giữa sinh viên và lãnh đạo khoa QTKD năm 2020

BUỔI ĐỐI THOẠI GIỮA SINH VIÊN VÀ LÃNH ĐẠO KHOA QTKD NĂM 2020 Vào lúc 9h00 thứ tư ngày 24 tháng 6 năm 2020, tại hội trường B, Khoa QTKD tổ chức buổi đối thoại giữa sinh viên và lãnh đạo khoa QTKD....Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật