Sơ đồ tổ chức

In
 • Sơ đồ tổ chức

  TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA

  TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA

  Cán bộ và giảng viên cơ hữu của Khoa bao gồm 1 Tiến sĩ, 15 Thạc sĩ và 8 Cử nhân. Bên cạnh đó, Khoa cũng có sự cộng tác của nhiều giảng viên đến từ các trường đại học lớn trong thành phố và các nhà doanh nghiệp thành...(10/01/2012) Chi tiết

 • Sơ Đồ Tổ Chức

  Sơ Đồ Tổ Chức

  0(21/03/2011) Chi tiết

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin

VIDEO CLIPS