Mã Trường

Mã Trường

Chuyển đổi STU sang tư thục

Quyết định 284/QĐ-TTg năm 2024 về việc chuyển đổi Trường Đại học dân lập Công nghệ Sài Gòn sang loại hình trường đại học tư thục
(4.27.2024)
Quyết định 284/QĐ-TTg năm 2024 về việc chuyển đổi Trường Đại học dân lập Công nghệ Sài Gòn sang loại hình trường đại học tư thục

Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 06 tháng 04 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi loại hình của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn từ loại hình trường đại học dân lập sang loại hình đại học tự...Chi tiết

Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học tư thục Công nghệ Sài Gòn
(4.27.2024)
Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học tư thục Công nghệ Sài Gòn

Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học tư thục Công nghệ Sài Gòn Chi tiết

Nghị quyết ban hành nội dung, lộ trình, kế hoạch thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 06/04/2024 của Thủ tướng Chính phủ
(4.27.2024)
Nghị quyết ban hành nội dung, lộ trình, kế hoạch thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 06/04/2024 của Thủ tướng Chính phủ

Nghị quyết số 91/NQ-DSG-HĐQT ngày 24/4/2024 của Hội đồng Quản trị Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn về việc ban hành nội dung, lộ trình, kế hoạch thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 06/04/2024 của Thủ tướng Chính phủ Chi tiết


Tin Nổi Bật