Sơ đồ tổ chức

In
  • Sơ đồ tổ chức

    SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

    Ban lãnh đạo Khoa: a. Trưởng khoa: PGS.TS. Bùi Công Thành Điện thoại: 0903.672.976 - Email: thanh.buicong@stu.edu.vn b. Phó Trưởng Khoa: GVC, ThS.Trần Tấn Quốc Điện thoại: 0903.663.782 – Email:quoc.trantan@stu.edu.vn(17/07/2019) Chi tiết

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin

VIDEO CLIPS