Mã Trường

Mã Trường

Thông tin việc làm

Thông tin tuyển dụng Công ty Liên Doanh Phạm - Asset
(5.25.2020)
Thông tin tuyển dụng Công ty Liên Doanh Phạm - Asset

Thông tin tuyển dụng Công ty Liên Doanh Phạm - Asset Tuyển dụng vị trí : Vận hành máy  Chi tiết

Thông tin tuyển dụng Công ty Liên Doanh Phạm - Asset
(5.25.2020)
Thông tin tuyển dụng Công ty Liên Doanh Phạm - Asset

Thông tin tuyển dụng : Công ty Liên doanh Phạm - Asset  Tuyển dụng vị trí Quản lý sản xuất    Chi tiết

Thông tin tuyển dụng Công ty Tân Quang Minh
(6.3.2020)
Thông tin tuyển dụng Công ty Tân Quang Minh

Thông tin tuyển dụng Công ty Tân Quang Minh  Chi tiết

Cơ hội việc làm của sinh viên
(6.9.2020)
Cơ hội việc làm của sinh viên

So với nhiều ngành nghề khác, kỹ sư Công nghệ thực phẩm là một ngành có nhu cầu cao ở một nước nông nghiệp như Việt Nam. Từ 2004 đến nay, chúng tôi đã đào tạo và cung cấp cho...Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật