Mã Trường

Mã Trường

Quy định chung

Hướng dẫn thực hiện lấy khảo sát phục vụ công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục trong năm học
(3.16.2017)
Hướng dẫn thực hiện lấy khảo sát phục vụ công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục trong năm học

Nhằm thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, Hiệu trưởng đã ban hành Thông báo số 55/TB-DSG-ĐB&KĐCLGD ngày 16/03/2017 về việc hướng dẫn thực hiện lấy khảo sát phục vụ công tác đảm bảo và kiểm định...Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật