Mã Trường

Mã Trường

Kiểm định cấp chương trình đào tạo

Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng trình độ đại học
(11.25.2022)
Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng trình độ đại học

Ngày 25/11/2022, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh thực hiện khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng trình độ...Chi tiết

Kết quả rà soát báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng trình độ đại học sau thẩm định
(11.9.2022)
Kết quả rà soát báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng trình độ đại học sau thẩm định

Kết quả rà soát báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng trình độ đại học sau thẩm định: Báo cáo tự đánh giá đạt 91%. Chi tiết

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng trình độ đại học
(11.1.2022)
Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng trình độ đại học

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng trình độ đại học. Nội dung chi tiết Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật