Mã Trường

Mã Trường

Kiểm định cấp chương trình đào tạo

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin trình độ đại học
(3.6.2023)
Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin trình độ đại học

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin trình độ đại học. Chi tiết

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Điện tử viễn thông trình độ đại học
(2.9.2023)
Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Điện tử viễn thông trình độ đại học

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Điện tử viễn thông trình độ đại học Chi tiết

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Điện - Điện tử trình độ đại học
(2.9.2023)
Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Điện - Điện tử trình độ đại học

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Điện - Điện tử trình độ đại học Chi tiết

Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng trình độ đại học
(12.9.2022)
Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng trình độ đại học

Sau quá trình chuẩn bị từ hoạt động khảo sát sơ bộ, ngày 07-09/12/2022, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQG-HCM đã thực hiện khảo sát chính thức đánh giá...Chi tiết


Tin Nổi Bật