Mã Trường

Mã Trường

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu học kỳ I khóa 5 lớp CH21TP01 trình độ Thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm
(6.17.2022)
Thời khóa biểu học kỳ I khóa 5 lớp CH21TP01 trình độ Thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) xin thông báo đến các anh/chị học viên cao học lớp CH21TP01 ngành Công nghệ Thực phẩm khóa 5 về lịch học kì I năm học 2021 - 2022, cụ thể: Chi tiết

Thời khóa biểu học kỳ III khóa 4 lớp CH20TP01 trình độ Thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm
(5.13.2022)
Thời khóa biểu học kỳ III khóa 4 lớp CH20TP01 trình độ Thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) xin thông báo đến các anh/chị học viên cao học lớp CH20TP01 ngành Công nghệ Thực phẩm khóa 4 về lịch học kì III năm học 2021- 2022, cụ thể: Chi tiết

Thời khóa biểu học kỳ II khóa 4 lớp CH20TP01 trình độ Thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm
(12.10.2021)
Thời khóa biểu học kỳ II khóa 4 lớp CH20TP01 trình độ Thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) xin thông báo đến các anh/chị học viên cao học lớp CH20TP01 ngành Công nghệ Thực phẩm khóa 4 về lịch học kì II năm học 2020 - 2021, cụ thể: Chi tiết

Thời khóa biểu học kỳ I khóa 4 lớp CH20TP01 trình độ Thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm.
(5.14.2021)
Thời khóa biểu học kỳ I khóa 4 lớp CH20TP01 trình độ Thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm.

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) xin thông báo đến các anh/chị học viên cao học lớp CH20TP01 ngành Công nghệ Thực phẩm khóa 4 về lịch học kì I năm học 2019 - 2020, cụ thể: Chi tiết

Thời khóa biểu học kỳ III khóa 3 lớp CH19TP01 trình độ Thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm.
(5.10.2021)
Thời khóa biểu học kỳ III khóa 3 lớp CH19TP01 trình độ Thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm.

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) xin thông báo đến các anh/chị học viên cao học lớp CH19TP01 ngành Công nghệ Thực phẩm khóa 3 về lịch học kì III năm học 2019 - 2020, cụ thể: Chi tiết

Thời khóa biểu bố trí dạy bù học kỳ II trình độ thạc sĩ Công nghệ thực phẩm khóa 2
(10.31.2018)
Thời khóa biểu bố trí dạy bù học kỳ II trình độ thạc sĩ Công nghệ thực phẩm khóa 2

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn xin thông báo đến các anh/chị học viên cao học ngành Công nghệ Thực phẩm khóa 2 về thời khóa biểu bố trí dạy bù học kỳ II như sau: Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật