Mã Trường

Mã Trường

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu học kỳ II khóa 5 lớp CH21TP01 trình độ Thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm.
(12.12.2022)
Thời khóa biểu học kỳ II khóa 5 lớp CH21TP01 trình độ Thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm.

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) xin thông báo đến các anh/chị học viên cao học lớp CH21TP01 ngành Công nghệ Thực phẩm khóa 5 về lịch học kì II, cụ thể: Chi tiết

Thời khóa biểu học kỳ III khóa 2 lớp CH17TP01 trình độ Thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm.
(1.7.2018)
Thời khóa biểu học kỳ III khóa 2 lớp CH17TP01 trình độ Thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm.

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) xin thông báo đến các anh/chị học viên cao học lớp CH17TP01 ngành Công nghệ Thực phẩm khóa 2 về lịch học kì III, cụ thể: Chi tiết

Thời khóa biểu thực hành khóa 4 lớp CH20TP01 trình độ Thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm.
(11.2.2021)
Thời khóa biểu thực hành khóa 4 lớp CH20TP01 trình độ Thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm.

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) xin thông báo đến các anh/chị học viên cao học lớp CH20TP01 ngành Công nghệ Thực phẩm khóa 4 về lịch học thực hành năm học 2019 - 2020, cụ thể: Chi tiết

Thời khóa biểu học kỳ I (hình thức trực tuyến) khóa 4 lớp CH20TP01 trình độ Thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm.
(6.11.2021)
Thời khóa biểu học kỳ I (hình thức trực tuyến) khóa 4 lớp CH20TP01 trình độ Thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm.

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) xin thông báo đến các anh/chị học viên cao học lớp CH20TP01 ngành Công nghệ Thực phẩm khóa 4 về lịch học kì I (hình thức trực tuyến) năm học 2019 - 2020,...Chi tiết

Thời khóa biểu học kỳ III khóa 3 (hình thức trực tuyến) lớp CH19TP01 trình độ Thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm.
(5.31.2021)
Thời khóa biểu học kỳ III khóa 3 (hình thức trực tuyến) lớp CH19TP01 trình độ Thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm.

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) xin thông báo đến các anh/chị học viên cao học lớp CH19TP01 ngành Công nghệ Thực phẩm khóa 3 về lịch học kì III ( hình thức trực tuyến) năm học 2019 - 2020,...Chi tiết

Thời khóa biểu học kỳ II khóa 3 lớp CH19TP01 trình độ Thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm.
(11.28.2020)
Thời khóa biểu học kỳ II khóa 3 lớp CH19TP01 trình độ Thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm.

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) xin thông báo đến các anh/chị học viên cao học lớp CH19TP01 ngành Công nghệ Thực phẩm khóa 3 về lịch học kì III năm học 2019 - 2020, cụ thể: Chi tiết


Tin Nổi Bật