Mã Trường

Mã Trường

Thông Báo Tuyển Dụng

Phòng Quản lý Khoa học & Sau đại học thông báo tuyển dụng nhân sự
(6.10.2021)
Phòng Quản lý Khoa học & Sau đại học thông báo tuyển dụng nhân sự

Do nhu cầu công việc, Phòng Quản lý Khoa học & Sau Đại học Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn cần tuyển dụng nhân viên theo yêu cầu và tiêu chuẩn như sau: Chi tiết

Thông báo về việc tuyển dụng nhân sự Phòng Quản lý khoa học & Sau Đại học
(3.23.2018)
Thông báo về việc tuyển dụng nhân sự Phòng Quản lý khoa học & Sau Đại học

Do nhu cầu công việc, Phòng Quản lý Khoa học & Sau Đại học Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn cần tuyển dụng nhân viên theo yêu cầu và tiêu chuẩn như sau:Chi tiết

Tuyển dụng Giám thị- thuộc Ban Thanh tra giáo dục
(4.18.2017)
Tuyển dụng Giám thị- thuộc Ban Thanh tra giáo dục

Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn thông báo tuyển dụng:Chi tiết

Thông báo về việc tuyển dụng nhân sự Phòng Quản lý khoa học & Sau Đại học
(11.16.2016)
Thông báo về việc tuyển dụng nhân sự Phòng Quản lý khoa học & Sau Đại học

Do nhu cầu công việc, Phòng Quản lý Khoa học & Sau Đại học Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn cần tuyển dụng nhân viên theo yêu cầu và tiêu chuẩn như sau:Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật