Mã Trường

Mã Trường

Chương trình Đào tạo

Quy định về điều kiện, xây dựng hồ sơ, tổ chức thẩm định và kinh phí mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ
(6.7.2017)
Quy định về điều kiện, xây dựng hồ sơ, tổ chức thẩm định và kinh phí mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ

Ngày 07/6/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ban hành Quy định về điều kiện, xây dựng hồ sơ, tổ chức thẩm định và kinh phí mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường...Chi tiết

Quyết định Ban hành Quy định về Quản lý văn bằng thạc sĩ của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.
(9.3.2020)
Quyết định Ban hành Quy định về Quản lý văn bằng thạc sĩ của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.

Ngày 21/08/2020, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn đã ban hành quyết định số 95a/QĐ-DSG-QLKH về việc Ban hành Quy định về quản lý văn bằng thạc sĩ của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Chi tiết

Quyết định V/v cập nhật, bổ sung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm
(4.29.2020)
Quyết định V/v cập nhật, bổ sung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm

Ngày 13/05/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ban hành Quyết định số 110/QĐ-DSG-SĐH về việc cập nhật, bổ sung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm Chi tiết

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ
(4.27.2020)
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ

Ngày 27/4/2020, Hiệu trưởng Trường ĐH công nghệ Sài Gòn căn cứ kết quả họp Hội đồng xét tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ chuyên ngành công nghệ thực phẩm khóa 2017 và khóa cũ đã ban hành quyết...Chi tiết

Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp  và cấp bằng Thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm năm 2020
(4.26.2020)
Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm năm 2020

Ngày 22/4/2020, Hiệu trưởng Trường ĐH công nghệ Sài Gòn đã ban hành quyết định số 31/QĐ/DSG-SĐH về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm khóa 2017 và khóa...Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật