Mã Trường

Mã Trường

Chương trình Đào tạo

Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm
(3.19.2024)
Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm

Ngày 19/03/2024, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ban hành Quyết định số 54/QĐ-DSG-SĐH về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm. Chi tiết

Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn ban hành Quy chế tổ chức, tuyển sinh và Quản lý đào tạo trình độ Thạc sĩ
(7.4.2023)
Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn ban hành Quy chế tổ chức, tuyển sinh và Quản lý đào tạo trình độ Thạc sĩ

Ngày 04/07/2023, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ra Quyết định Số 177/QĐ-DSG-SĐH về việc ban hành Quy chế tổ chứ, tuyển sinh và quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học...Chi tiết

Quyết định V/v tặng Huy chương và giấy khen Hiệu trưởng cho học viên chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tốt nghiệp đạt thứ hạng cao năm 2022
(11.29.2022)
Quyết định V/v tặng Huy chương và giấy khen Hiệu trưởng cho học viên chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tốt nghiệp đạt thứ hạng cao năm 2022

Ngày 29/11/2022,Hiệu trưởng Trường ĐH công nghệ Sài Gòn đã ban hành quyết định số 308/QĐ-DSG-SĐH về việc tặng Huy chương và giấy khen Hiệu trưởng cho học viên chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tốt nghiệp đạt...Chi tiết

Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ năm 2022
(11.28.2022)
Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ năm 2022

Ngày 28/11/2022, Hiệu trưởng Trường ĐH công nghệ Sài Gòn căn cứ kết quả họp Hội đồng xét tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ chuyên ngành công nghệ thực phẩm khóa 2019 đã ban hành quyết định số 305/QĐ-DSG-SĐH về...Chi tiết

Quy định về điều kiện, xây dựng hồ sơ, tổ chức thẩm định và kinh phí mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ
(6.7.2017)
Quy định về điều kiện, xây dựng hồ sơ, tổ chức thẩm định và kinh phí mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ

Ngày 07/6/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ban hành Quy định về điều kiện, xây dựng hồ sơ, tổ chức thẩm định và kinh phí mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường...Chi tiết


Tin Nổi Bật