Mã Trường

Mã Trường

Tuyển Sinh trình độ thạc sĩ

Đề án tuyển sinh năm 2021 trình độ Thạc sĩ - chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm
(3.23.2021)
Đề án tuyển sinh năm 2021 trình độ Thạc sĩ - chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm

Ngày 23/03/2021, Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn (STU) công bố đề án tuyển sinh năm 2021 trình độ Thạc sĩ - chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm.   Chi tiết

Đề án tuyển sinh năm 2020 trình độ Thạc sĩ - chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm
(3.2.2020)
Đề án tuyển sinh năm 2020 trình độ Thạc sĩ - chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm

Ngày 02/03/2020, Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn (STU) công bố đề án tuyển sinh năm 2020 trình độ Thạc sĩ - chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm.   Chi tiết

Đề án tuyển sinh năm 2019 trình độ Thạc sĩ - chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm
(3.7.2019)
Đề án tuyển sinh năm 2019 trình độ Thạc sĩ - chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm

Ngày 07/03/2019, Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn (STU) công bố đề án tuyển sinh năm 2019 trình độ Thạc sĩ - chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm. Chi tiết

Đề án tuyển sinh năm 2018 trình độ Thạc sĩ - chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm
(3.15.2018)
Đề án tuyển sinh năm 2018 trình độ Thạc sĩ - chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm

Ngày 15/03/2018, Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn (STU) công bố đề án tuyển sinh năm 2018 trình độ Thạc sĩ - chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm. Chi tiết

Đề án tuyển sinh năm 2017 trình độ Thạc sĩ - chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm
(2.22.2017)
Đề án tuyển sinh năm 2017 trình độ Thạc sĩ - chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm

Ngày 22/02/2017, Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn (STU) công bố đề án tuyển sinh năm 2017 trình độ Thạc sĩ - chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm. Chi tiết

Quyết định công nhận danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi trình độ thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm năm 2021
(4.25.2022)
Quyết định công nhận danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi trình độ thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm năm 2021

Ngày 25/04/2022, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ban hành quyết định số 86/QĐ-DSG-SDH về việc công nhận danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi trình độ...Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật