Mã Trường

Mã Trường

Tuyển Sinh trình độ thạc sĩ

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2024
(4.16.2024)
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2024

Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2024, cụ thể như sau:   Chi tiết

Công bố đề án tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2024
(4.16.2024)
Công bố đề án tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2024

Tháng 4 năm 2024 trường Đại học Công nghệ sài gòn đã công bố đề án tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2024, cụ thể như sau: Chi tiết

Quyết định về việc công nhận danh sách học viên trình độ thạc sĩ 2023
(12.21.2023)
Quyết định về việc công nhận danh sách học viên trình độ thạc sĩ 2023

Ngày 21/12/2023, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ký quyết định số 342/QĐ-DSG-SĐH về việc Công nhận 07 thí sinh là học viên cao học thuộc lớp CH23TP01 được đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành...Chi tiết

Quyết định về việc công nhận danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ 2023
(12.21.2023)
Quyết định về việc công nhận danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ 2023

Ngày 21/12/2023, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ký quyết định số 341/QĐ-DSG-SĐH về việc danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ 2023. Chi tiết

Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào trình độ thạc sĩ năm 2023 chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm
(12.12.2023)
Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào trình độ thạc sĩ năm 2023 chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm

Ngày 02/12/2023, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đã tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếnh Anh đầu vào trình độ thạc sĩ năm 2023. Sau thời gian chấm thi, STU thông báo kết quả kỳ...Chi tiết

Quyết định về việc công nhận danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh đầu vào trình độ Thạc sĩ ngành CNTP năm 2023
(11.30.2023)
Quyết định về việc công nhận danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh đầu vào trình độ Thạc sĩ ngành CNTP năm 2023

Ngày 30/11/2023, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ký quyết định số 320/QĐ-DSG-SĐH về việc công nhận danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh đầu vào...Chi tiết


Tin Nổi Bật