Mã Trường

Mã Trường

Gương Tiêu Biểu

Cựu Thủ khoa Bách Khoa HN kiếm 6.000 USD nhờ tìm ra “lỗ hổng” của Facebook
(5.3.2017)
Cựu Thủ khoa Bách Khoa HN kiếm 6.000 USD nhờ tìm ra “lỗ hổng” của Facebook

Phạm Văn Khánh là một nhân viên An ninh mạng. Anh là người Việt Nam đầu tiên tìm ra lỗ hổng bảo mật của Facebook, nhờ đó được công ty Mỹ thưởng 6.000USD.Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật