Mã Trường

Mã Trường

Thi Đua - Khen Thưởng

Thông báo về đăng ký thi đua năm học 2023 - 2024
(11.30.2023)
Thông báo về đăng ký thi đua năm học 2023 - 2024

Căn cứ vào số 322/TB-DSG-TĐKT ngày 29/11/2023 của Hiệu trưởng Trường  Đại học công nghệ Sài Gòn nhằm triển khai công tác thi đua khen thưởng năm học 2023 - 2024, Nhà trường đề nghị lãnh đạo các Khoa, Phòng,...Chi tiết

Thông báo triển khai công tác bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2022 - 2023
(7.31.2023)
Thông báo triển khai công tác bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2022 - 2023

Căn cứ vào Quyết định số 91/QĐ-DSG-TĐKH ngày 10/06/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn về việc ban hành Quy chế về công tác Thi đua, Khen thưởng. Ngày 31/7/2023, Nhà trường đã đưa ra thông...Chi tiết

Thông báo V/v Đề cử nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 1982 - 2022
(8.23.2022)
Thông báo V/v Đề cử nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 1982 - 2022

Thực hiện công văn số 3816/BGDĐT-TĐKT ngày 11/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc lựa chọn, đề của nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 1982 - 2022,...Chi tiết

Thông báo V/v Đề cử Nhà giáo tiêu biểu của năm 2022
(8.23.2022)
Thông báo V/v Đề cử Nhà giáo tiêu biểu của năm 2022

Thực hiện công văn số 3816/BGDĐT-TĐKT ngày 11/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bình chọn "Nhà giáo tiêu biểu của năm 2022", Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo đến lãnh đạo các Khoa,...Chi tiết

THÔNG BÁO V/v Đề cử giảng viên tiêu biểu cấp Trường
(11.5.2020)
THÔNG BÁO V/v Đề cử giảng viên tiêu biểu cấp Trường

Nhằm tôn vinh các giảng viên có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục nói chung và sự phát triển của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) nói riêng. Nhà trường tiến hành bình chọn Giảng viên...Chi tiết


Tin Nổi Bật