Mã Trường

Mã Trường

Thi Đua - Khen Thưởng

THÔNG BÁO V/v Đề cử giảng viên tiêu biểu cấp Trường
(11.5.2020)
THÔNG BÁO V/v Đề cử giảng viên tiêu biểu cấp Trường

Nhằm tôn vinh các giảng viên có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục nói chung và sự phát triển của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) nói riêng. Nhà trường tiến hành bình chọn Giảng viên...Chi tiết

Hướng dẫn thực hiện xét thi đua, khen thưởng năm học 2019 - 2020.
(10.8.2020)
Hướng dẫn thực hiện xét thi đua, khen thưởng năm học 2019 - 2020.

Thực hiện Kế hoạch năm học 2019 - 2020, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ban hành hướng dẫn thực hiện xét thi đua, khen thưởng năm học 2019 - 2020. Chi tiết

Hướng dẫn thực hiện xét thi đua, khen thưởng năm học 2018 -2019.
(8.25.2019)
Hướng dẫn thực hiện xét thi đua, khen thưởng năm học 2018 -2019.

Thực hiện Kế hoạch năm học 2018 - 2019, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ban hành hướng dẫn thực hiện xét thi đua, khen thưởng năm học 2018 -2019. Chi tiết

Hướng dẫn thực hiện xét thi đua, khen thưởng năm học 2017 - 2018
(7.17.2018)
Hướng dẫn thực hiện xét thi đua, khen thưởng năm học 2017 - 2018

Thực hiện Kế hoạch năm học 2017 - 2018, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ban hành hướng dẫn thực hiện xét thi đua, khen thưởng năm học 2017 - 2018. Chi tiết

Hướng dẫn thực hiện xét thi đua, khen thưởng năm học 2016 - 2017
(7.16.2017)
Hướng dẫn thực hiện xét thi đua, khen thưởng năm học 2016 - 2017

Thực hiện Kế hoạch năm học 2016 - 2017, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ban hành hướng dẫn thực hiện xét thi đua, khen thưởng năm học 2016 -2017.   Chi tiết

Hướng dẫn thực hiện xét thi đua, khen thưởng năm học 2015 - 2016
(6.9.2016)
Hướng dẫn thực hiện xét thi đua, khen thưởng năm học 2015 - 2016

Thực hiện Kế hoạch năm học 2015 - 2016, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ban hành hướng dẫn số: 13/HD-DSG-TĐKT về việc hướng dẫn thực hiện xét thi đua, khen thưởng năm học 2015 -2016.Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật