Giới thiệu khoa

In
 • Giới thiệu khoa

  Vài nét Giới Thiệu Khoa Cơ Khí

  Vài nét Giới Thiệu Khoa Cơ Khí

  GIỚI THIỆU VỀ KHOA CƠ KHÍ I. GIỚI THIỆU: Từ khi thành lập năm 1997, trường Đại Học Công nghệ Sài gòn là một trong vài trường đầu tiên đã mở ngành Cơ Điện Tử tại Khoa Cơ khí với mục đích cung cấp nguồn nhân lực có kiến thức chuyên...(15/12/2012) Chi tiết

 • Ngành Đào Tạo

  ♦ Ngành Cơ Điện Tử(15/12/2012) Chi tiết

 • Sơ Đồ Tổ Chức

  TS. LÊ MINH NGỌC Trưởng...(15/12/2012) Chi tiết

 • Vài Nét Giới Thiệu

  Vài Nét Giới Thiệu

  Cơ - Điện tử là một Ngành Kỹ thuật Công nghệ:    Về các quá trình vận động cơ học (là chính). Được kiểm soát, xử lý và điều khiển bằng phương pháp và kỹ thuật phối hợp giữa Cơ -Điện, điện tử, vi xử lý và máy tính. Ngành Cơ -...(13/06/2009) Chi tiết

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin

VIDEO CLIPS