Mã Trường

Mã Trường

Giảng viên nghiên cứu Khoa học

STU tổ chức hội đồng xét duyệt đề tài NCKH cấp trường.
(5.13.2022)
STU tổ chức hội đồng xét duyệt đề tài NCKH cấp trường.

Ngày 12/05/2022, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã tổ chức họp Hội đồng xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên cấp trường. Chi tiết

STU thông báo về Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên và giảng viên trẻ năm 2021.
(2.26.2021)
STU thông báo về Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên và giảng viên trẻ năm 2021.

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) thông báo Kế hoạch triển khai xét tặng "Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên và giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021" theo công...Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật