Mã Trường

Mã Trường

Danh sách đề tài

Danh sách đề tài Quyết định về việc giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH đợt 2 năm 2023
(2.22.2024)
Danh sách đề tài Quyết định về việc giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH đợt 2 năm 2023

Ngày 22/02/2024, Hiệu trưởng Trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn (STU) đã ban hành quyết định số 35/QĐ-DSG-NCKH về việc giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH đợt 2 năm 2023. Chi tiết

STU xét duyệt, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
(2.28.2024)
STU xét duyệt, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) tổ chức Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu đề tài của giảng viên, sinh viên. Chi tiết

Quyết định về việc giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH đợt 1 năm 2023
(8.24.2023)
Quyết định về việc giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH đợt 1 năm 2023

Ngày 24/08/2023, Hiệu trưởng Trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn (STU) đã ban hành quyết định số 211/QĐ-DSG-NCKH về việc giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH đợt 1 năm 2023.   Chi tiết

Trường Đại Học Công nghệ Sài Gòn tổ chức xét duyệt, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
(8.17.2023)
Trường Đại Học Công nghệ Sài Gòn tổ chức xét duyệt, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) tổ chức Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu đề tài của giảng viên. Chi tiết

Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH đợt 1 năm 2022
(8.22.2022)
Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH đợt 1 năm 2022

Ngày 22/08/2022, Hiệu trưởng Trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn (STU) đã ban hành quyết định số 194/QĐ-DSG-NCKH về việc giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH đợt 1 năm 2022. Chi tiết

Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH năm 2021.
(1.12.2022)
Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH năm 2021.

Ngày 12/01/2022, Hiệu trưởng Trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn (STU) đã ban hành quyết định số 05/QĐ-DSG-NCKH về việc giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH năm 2021. Chi tiết


Tin Nổi Bật