Mã Trường

Mã Trường

Cơ Hội Việc Làm

THÔNG TIN HỢP TÁC CÔNG TY XÂY DỰNG DAISHIN (JAPAN)
(9.5.2019)
THÔNG TIN HỢP TÁC CÔNG TY XÂY DỰNG DAISHIN (JAPAN)

THÔNG TIN HỢP TÁC CÔNG TY XÂY DỰNG DAISHIN (JAPAN) Nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác đào tạo và việc làm cho sinh viên ngành Kỹ thuật Xây dựng chuyên ngành Dân dụng & Công nghiệp thuộc khoa Kỹ thuật...Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật