Mã Trường

Mã Trường

Hoạt động đào tạo

Khoa Luôn Nâng Cao Chuyên Môn Và Cơ Sở Vật Chất Phục Vụ Đào Tạo
(4.15.2009)
Khoa Luôn Nâng Cao Chuyên Môn Và Cơ Sở Vật Chất Phục Vụ Đào Tạo

Giảng viên Khoa luôn không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao khả năng sư phạm, chuyên môn và không ngừng tham gia NCKH. Trong giảng dạy các giảng viên luôn yêu cầu sinh viên thực hiện các Project  thực...Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật