Mã Trường

Mã Trường

Công Tác Giáo Dục

Lễ Chào Cờ đầu Tháng 7 năm 2020
(7.7.2020)
Lễ Chào Cờ đầu Tháng 7 năm 2020

Chào cờ đầu tuần - nét đẹp văn hóa sinh viên STU Chi tiết

Lớp Học 4 Bài Lý Luận Chính Trị Năm 2020 Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn
(6.8.2020)
Lớp Học 4 Bài Lý Luận Chính Trị Năm 2020 Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn

LỚP HỌC 4 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN - HOÀN THIỆN TRI THỨC TRONG MÀU ÁO THANH NIÊN Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng chính trị...Chi tiết

Lễ kỷ niệm 109 năm Ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước ( 5/6/1911 - 5/6/2020) - Tuyên dương các gương thanh niên tiên tiến năm học 2019 - 2020
(6.6.2020)
Lễ kỷ niệm 109 năm Ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước ( 5/6/1911 - 5/6/2020) - Tuyên dương các gương thanh niên tiên tiến năm học 2019 - 2020

Đã hơn 50 năm kể từ ngày Bác đi xa, nhưng trong lòng các thế hệ nhân dân Việt Nam, Người vẫn còn sống mãi. Nhìn lại hành trình cứu nước 109 năm về trước của Chủ tịch Hồ Chí...Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật