Mã Trường

Mã Trường

Sự Kiện

Trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ khóa 2019 ngành Công nghệ Thực phẩm

Trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ khóa 2019 ngành Công nghệ Thực phẩm
  • Ngày 27/12/2022
  • Phòng A411, Trường đại học Công nghệ Sài gòn
  • Trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ khóa 2019 ngành Công nghệ Thực phẩm

Chương trình được tổ chức từ 8g30 ngày 28/12/2022. 

Các Nội Dung Liên Quan