Mã Trường

Mã Trường

Sự Kiện

Tập huấn Công tác phòng ngừa dịch Covid-19
  • Tập huấn Công tác phòng ngừa dịch Covid-19
  • Ngày 05/3/2020
  • Phòng A412, Trường đại học Công nghệ Sài Gòn
  • Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã phối hợp Phòng khám Đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức buổi Tập huấn về Công tác phòng ngừa dịch Covid-19 cho toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên nhằm trang bị, trao đổi một số kỹ năng, biện pháp p