Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Các hoạt động

TÂP HUẤN PHÂN TÍCH RỦI RO VÀ DỰ BÁO TRÊN PHẦN MỀM CRYSTALL BALL

Cập nhật 08/05/2021 - 05:05:21 PM (GMT+7)

Khoa QTKD tổ chức buổi tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho giảng viên với chuyên đPhân tích rủi ro và dự báo trên phần mềm Crystall ball.

* Trình bày: PGS.TS Cao Hào Thi.

* Thời gian : 08g30, thứ sáu, ngày 16/04/2021.

* Địa điểm : Phòng B402.

* Thành phần tham dự gồm có:

-  Th.S Dương Quang Mỹ - Phó Trưởng Khoa

-  Thầy/Cô là Trưởng các bộ môn và toàn thể giảng viên của Khoa

* Mục đích

 Chuyên đềPhân tích rủi ro và dự báo trên phần mềm Crystall ball” hướng dẫn Thầy/Cô vận dụng phần mềm Crystall ball vào môn học cụ thể để giúp các bạn sinh viên có thể hiểu và giải quyết quyết được các tình huống trong thực tế

Thầy Th.S Dương Quang Mỹ - Phó trưởng Khoa phát biểu tại buổi học chuyên đề “Phân tích rủi ro và dự báo trên phần mềm Crystall ball”

Thầy PGS.TS. Cao Hào Thi đang hướng dẫn Phân tích rủi ro và dự báo trên phần mềm Crytall ball”

Các giảng viên Khoa QTKD tham dự buổi học