Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Sự Kiện

Bắt đầu học kỳ mới chương trình đào tạo trình độ sau đại học

Bắt đầu học kỳ mới chương trình đào tạo trình độ sau đại học
  • Ngày 05/05/2020
  • Online
  • Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã bắt đầu khai giảng học kỳ mới chương trình đào tạo trình độ sau đại học

Sài Gòn đã bắt đầu khai giảng học kỳ mới chương trình đào tạo trình độ sau đại học. Trong thời gian từ ngày 04/5/2020 đến ngày 05/6/2020, STU sẽ đào tạo thông qua hình thức đào tạo trực tuyến

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU