Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Sự Kiện

Tập huấn công tác cập nhật và post bài trên Cổng thông tin STU

Tập huấn công tác cập nhật và post bài trên Cổng thông tin STU
  • Ngày 23/4/2020
  • Phòng A412, Trường đại học Công nghệ Sài Gòn
  • Tập huấn công tác cập nhật và post bài trên Cổng thông tin STU

Buổi tập huấn nhằm mục đích cung cấp cho các cán bộ, giảng viên, viên viên phụ trách trang thông tin của các đơn vị trong trường một số lưu ý và kỹ năng trong việc cập nhật và post bài trên cổng thông tin trường sao cho tốt nhất.

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU