Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Thông báo

Thực hành Chế Biến Thực Phẩm 3-các lớp 305, 306, 307

Cập nhật 23/06/2009 - 11:56:41 AM (GMT+7)
(không có)

Thực hành vào ngày thứ 6, 03/07/09.

Thời gian thực hành: từ 8h00 đến 16h30

Địa điểm: Phòng Thí Nghiệm Công Nghệ Thực Phẩm

Sinh viên tự mua nguyên liệu để làm thực hành, dụng cụ làm thực hành mượn tại PTN.


Giới Thiệu STU