Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Thông báo

Lịch Thực hành PTTP2-Hệ HCĐH 308 (có điều chỉnh)

Cập nhật 28/06/2009 - 04:51:08 PM (GMT+7)
(không có)

Lớp hoàn chỉnh ĐH 308 sẽ bắt đầu thực hành môn Phân tích thực phẩm 2 (phần vi sinh) vào ngày 6/6/2009.

Mỗi một nhóm sẽ có một ngày thực hành duy nhất

Vì một số lý do lịch thực hành đã được điều chỉnh lại. Các sinh viên thuộc các nhóm từ 29 đến 32 và 41 đến 43 chưa được thực hành sẽ thực hành bù vào ngày 4/7/2009.

Sinh viên tải lịch thực hành chi tiết tại đây

Bài giảng thực hành, tải tại đây


Giới Thiệu STU