Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Thông báo

V/v thực hành môn Phân tích TP 2, lớp L10-TP

Cập nhật 10/06/2011 - 05:22:22 PM (GMT+7)
(không có)

Lớp L10-TP sẽ bắt đầu thực hành môn PTTP 2 vào 16/6/2011, gồm hai phần cảm quan và vi sinh với lịch cụ thể như sau:

Lịch thực hành cảm quan

Lịch thực hành vi sinh

Tài liệu thực hành

Chú ý:

           - Đọc kỹ tài liệu trước khi vào thực hành

           - Nắm vững nội quy phòng thí nghiệm

           - Đi đúng giờ đúng buổi.


Giới Thiệu STU