Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Thông báo

Lịch thực hành Tin học chuyên ngành lớp TP207.

Cập nhật 14/11/2010 - 12:33:35 PM (GMT+7)
(không có)

Sinh viên lớp TP207 chính thức thực hành Tin Học Chuyên Ngành vào tuần lễ thứ 11 (đầu tuần, ngày 15.11.2010) , xem thời khóa biểu chính thức tại đây:

 


Giới Thiệu STU