Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Thông báo

Thông báo tuyển dụng dành cho sinh viên vừa tốt nghiệp

Cập nhật 14/09/2010 - 08:23:33 PM (GMT+7)
(không có)

Thông tin việc làm của nhà tuyển dụng:

1.  Làm việc tại Bình Dương:

    -  Bộ phận: phòng thí nghiệm

    -  Công việc: quản lý và thực hiện hồ sơ kiểm tra sản phẩm

    -  Yêu cầu: trình độ đại học, ngoại ngữ (Anh văn) khá

    -  Thời gian đăng ký: tháng 9.2010

2. Làm việc tại quận 8:

    -  Tính chất: thời vụ (từ 15.11.2010 đến tháng 2.2011

    -  Bộ phận: sản xuất bánh kẹo

    -  Công việc: trực tiếp sản xuất

    -  Yêu cầu: sinh viên ngành CNTP

    -  Thời gian đăng ký: tháng 9.2010 đến 15.10.2010

Sinh viên có nhu cầu liên hệ thầy Trần Trọng Vũ để biết thêm chi tiết.

Email liên lạc: trongvu.advance@yahoo.com


Giới Thiệu STU