Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Thông báo

V/v hoàn tất luận văn tốt nghiệp

Cập nhật 22/07/2009 - 12:55:19 AM (GMT+7)
(không có)

Sinh viên hệ Cao đẳng 06, Đại học 205, Hoàn chỉnh Đại học 307 phải thanh toán tiền hóa chất và trả dụng cụ thực hành tại các phòng thí nghiệm trước ngày nộp Luận văn Tốt nghiệp.


Giới Thiệu STU