Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Triết lý giáo dục

Triết lý giáo dục

Cập nhật 25/05/2019 - 12:33:56 PM (GMT+7)

Dựa trên nền tảng triết lý giáo dục của trường “Chất lượng - Lấy người học làm trung tâm”, chương trình đào tạo ngành CNTP được xây dựng với mục đích đào tạo các kỹ sư CNTP có kiến thức cơ bản và chuyên môn sâu sắc, kỹ năng vững vàng, thái độ trung thực và trách nhiệm cao nhằm đáp ứng các yêu cầu của nhà tuyển dụng cũng như trở thành những người công dân có ích cho xã hội. 

Triết lý giáo dục của Khoa CNTP được xây dựng với các Giá trị cốt lõi sau: 
-    Năng động trong một môi trường luôn thay đổi và đầy thách thức
-    Sáng tạo trong một xã hội tri thức và nền kinh tế tri thức
-    Trung thực, có tinh thần trách nhiệm đối với bản thân, cộng đồng và trong công việc

Các hoạt động dạy và học nhằm đáp ứng triết lý giáo dục của trường và khoa bao gồm:
(1) Thúc đẩy các phương pháp giảng dạy tích cực lấy người học làm trung tâm, sử dụng nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau để xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc và phát triển kỹ năng học tập một cách năng động và tích cực. 
(2) Tạo cho sinh viên sự yêu thích tìm tòi và khám phá, chủ động trong việc học thông qua một số buổi seminar với các GS tình nguyện quốc tế, các cuộc thi NCKH của SV, các Hội nghị hội thảo trong nước và quốc tế.
(3) Kết hợp lý thuyết với thực hành và các chuyến đi tham quan thực tập tại doanh nghiệp nhằm:

  • Giúp sinh viên tiếp cận với quy trình sản xuất và dịch vụ thực phẩm, tăng khả năng vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề trong thực tế; 
  • Tạo điều kiện để SV tham gia các dự án Phát triển sản phẩm cho doanh nghiệp nhằm xây dựng khả năng sáng tạo để ứng dụng một cách hiệu quả.

(4) Huấn luyện cho sinh viên khả năng phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật từ cấp độ đơn giản đến phức tạp, phát triển các kỹ năng mềm như khả năng làm việc nhóm, khả năng giao tiếp, các kỹ năng ngoại ngữ, tiếp cận thông tin vv… để SV có thể học tập suốt đời.
(5) Hướng dẫn và xây dựng lòng yêu nghề, sự trung thực và thái độ chuyên nghiệp, có trách nhiệm đối với bản thân, công việc và xã hội.

 


Giới Thiệu STU