Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Thông báo

Thông báo giảng dạy và học tập theo phương pháp trực tuyến

Cập nhật 20/04/2020 - 10:15:02 AM (GMT+7)

Ngày 26/3/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đã ra thông báo về việc giảng dạy và học tập theo phương thức trực tuyến.

Kể từ ngày 30/03/2020 Nhà trường tổ chức giảng dạy và học tập theo phương thức trực tuyến cho đến khi Trường có thông báo học tập trung trở lại.

Thời gian và lịch học trực tuyến nhà trường thông báo cụ thể trên website.


Giới Thiệu STU