Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Công đoàn

Thông báo V/v Học Báo Cáo Chuyên đề 1 – Hệ Liên thông

Cập nhật 27/07/2012 - 11:47:31 AM (GMT+7)

          Sinh viên hệ Liên thông đại học khóa L11 và khóa cũ học báo cáo Chuyên đề 1, nội dung: "Phương pháp nghiên cứu khoa học" của ThS. Hoàng Anh lúc 13h30, Chủ nhật, ngày 05.08.2012 tại Hội trường A.

Các Nội Dung Liên Quan

    Không tìm thấy kết quả nào.

Giới Thiệu STU