Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Nhân Sự

ThS. Mai Thị Hoàng Yến

ThS. Mai Thị Hoàng Yến

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Quản trị kinh doanh
 • Đơn Vị: Khoa Quản trị Kinh doanh
 • Email: yen.maithihoang@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Giao tiếp kinh doanh.
  • Quản trị nguồn nhân lực.
  • Hành vi tổ chức.
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Quản lý giáo dục
  Thực Tế
  • Quản lý giáo dục
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Cao học Việt nam – Hà Lan, chương trình cao học Kinh tế phát triển.
  • Trường Đại học kinh tế Tp. HCM, Chương trình đại học chính qui Quản trị Kinh doanh.

Giới Thiệu STU