Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Nhân Sự

ThS. Lưu Thiên Tú

ThS. Lưu Thiên Tú

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Quản trị kinh doanh
 • Đơn Vị: Khoa Quản trị Kinh doanh
 • Email: tu.luuthien@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Quản trị học
  • Hành vi tổ chức
  • Quản trị nhân sự
    
   
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Cử  nhân chuyên ngành quản trị ngoại thương trường ĐH Kinh Tế TpHCM
  • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh trường ĐH Kinh Tế TpHCM
    

Giới Thiệu STU