Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Thông báo

Danh sách phân công GVHD BCTT đợt tháng 3/2024

Cập nhật 15/03/2024 - 05:24:03 PM (GMT+7)

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GVHD BCTT ĐỢT THÁNG 03/2024

- Lĩnh vực Tín dụng, Tài chính ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Chứng khoán, Kế toán: tải về tại đây.

- Lĩnh vực Thương mại điện tử, Bán hàng, Marketing: tải về tại đây.

- Lĩnh vực Quản trị chuỗi cung ứng: tải về tại đây

- Lĩnh vực Nhân sự, Chiến lược, Xuất nhập khẩu: tải về tại đây.


Giới Thiệu STU