Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Nhân Sự

Trần Phương Như

Trần Phương Như

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Quản trị chuỗi cung ứng, quản trị vận hành
 • Đơn Vị: Khoa Quản trị Kinh doanh
 • Email: phuongnhu2008@gmail.com

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Quản trị vận hành
  • Quản trị chuỗi cung ứng
  Nghiên Cứu Khoa Học
  •  
  Thực Tế
  • Tư vấn tái cấu trúc và tư vấn đào tạo chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp.
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Văn bằng Đại học: Đại học Bách khoa Hồ Chí Minh (tốt nghiệp 2003, chuyên ngành Cơ Điện tử)
  • Văn bằng Cao học: Trường Quản trị Maastricht (Tốt nghiệp 2010, chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

Giới Thiệu STU