Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Nhân Sự

ThS. Đỗ Thị Cẩm Vân

ThS. Đỗ Thị Cẩm Vân

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Tài chính
 • Đơn Vị: Khoa Quản trị Kinh doanh
 • Email: van.dothicam@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Quản trị tài chính 1.
  • Quản trị tài chính 2.
  • Nghiệp vụ ngân hàng.
    
  Thực Tế
  • Tín dụng ngân hàng.
  • Tài chính doanh nghiệp.
  • Kế toán doanh nghiệp
    
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Tài chính tín dụng – Trường Đại học Ngân hàng TPHCM.
  • Quản trị kinh doanh – Đại học mở TPHCM.
    

Giới Thiệu STU