Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Nhân Sự

ThS. Mai Thị Thu Trang

ThS. Mai Thị Thu Trang

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Marketing – Quản trị kinh doanh
 • Đơn Vị: Khoa Quản trị Kinh doanh
 • Email: trang.maithithu@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Marketing dịch vụ
  • Tiếp thị truyền thông và tích hợp
  • Chuyên đề khởi nghiệp
    
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Dự án IPP (Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan) 
  • CLB Khởi nghiệp 
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Đại học Kinh tế TPHCM, Cử nhân
  • Đại học Brunel, Vương Quốc Anh, Thạc sĩ 
    

Giới Thiệu STU