Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Nhân Sự

ThS. Lê Hữu Yến Thanh

ThS. Lê Hữu Yến Thanh

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Quản Trị Kinh Doanh
 • Đơn Vị: Khoa Quản trị Kinh doanh
 • Email: thanh.lehuuyen@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Quản trị Bán Hàng
  • Marketing căn bản
  • Marketing Dịch vụ

    
  Thực Tế
  • Nghiệp vụ thu mua của các chuỗi hệ thống bán lẻ
  • Quản lý cho thuê mặt bằng tại Siêu thị
  • Quản lý Bán hàng tại các công ty trong ngành hàng tiêu dùng nhanh FMCG
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh – Trường Đại Học Tôn Đức Thắng
  • Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh – Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn
    

Giới Thiệu STU