Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Nhân Sự

ThS. Lê Minh Tài

ThS. Lê Minh Tài

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Tài chính – Ngân hàng, Luật kinh tế
 • Đơn Vị: Khoa Quản trị Kinh doanh
 • Email: tai.leminh@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Các môn chuyên ngành tài chính gồm: Đầu tư tài chính.
  • Các môn chuyên ngành định lượng gồm: Xác suất thống kê, Phương pháp định lượng.
  • Các môn chuyên ngành Luật kinh tế gồm: Luật kinh tế
    
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường (Chủ nhiệm đề tài).
  • 11 bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước, quốc tế, kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia,  quốc tế
    
  Thực Tế
  • Nhân viên kế toán, kiểm toán, quản lý hành chính tại các công ty Kim Đăng, công ty TNHH CEROS.
  • Tham gia nhiều hoạt động hội thảo khoa học, công tác quản lý hành chính tại Khoa
    
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Cao học Luật kinh tế (Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh).
  • Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng (Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh)
    

Giới Thiệu STU