Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Nhân Sự

ThS. Lê Thanh Sang

ThS. Lê Thanh Sang

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Quản trị kinh doanh
 • Đơn Vị: Khoa Quản trị Kinh doanh
 • Email: sang.lethanh@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Nghiên cứu marketing
  • Quản trị marketing
  • Truyền thông tiếp thị tích hợp…
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Thực hiện nghiên cứu khoa học cấp trường. Tên đề tài: Các yếu tố tác động đến Tài sản thương hiệu các trường đại học dựa trên nhận thức của sinh viên khu vực Tp. HCM.
  • Bài báo đăng tạp chí Khoa học và Đào tạo số 02-2018. 
   
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Cử nhân ngành Công nghệ thông tin.
  • Thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh hướng nghiên cứu Marketing.

Giới Thiệu STU