Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Nhân Sự

ThS. Nguyễn Vũ Quân

ThS. Nguyễn Vũ Quân

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Marketing
 • Đơn Vị: Khoa Quản trị Kinh doanh
 • Email: quan.nguyenvu@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Hành vi người tiêu dùng
  • Quản trị bán hàng
  • Thương mại điện tử
   
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM)
  • Kỹ sư Công nghệ Sinh học (trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM)
    

Giới Thiệu STU