Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Nhân Sự

Th.S Nguyễn Thị Kiều Oanh

Th.S Nguyễn Thị Kiều Oanh

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Kinh tế học
 • Đơn Vị: Khoa Quản trị Kinh doanh
 • Email: oanh.nguyenthikieu@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Giảng dạy từ năm 2017 đến nay
  • Phụ trách giảng dạy các môn học: Kinh tế Vi mô, Kinh tế Vĩ mô, Tin học ứng dụng trong kinh doanh
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Viết bài hội thảo khoa học Giáo dục trong thời đại 4.0 tại Đại Học Công Nghệ Sài Gòn 
   
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Học đại học tại Khoa Kinh tế - trường Đại học Cần Thơ
   Học thạc sỹ tại Trường Đại học Kinh tế - Luật
    

Giới Thiệu STU