Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Nhân Sự

Th.S Nguyễn Thị Thu Thảo

Th.S Nguyễn Thị Thu Thảo

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Quản trị kinh doanh
 • Đơn Vị: Khoa Quản trị Kinh doanh
 • Email: thao.nguyenthithu@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Xác suất thống kê.
  • Quản trị chuỗi cung ứng.
  • Kinh tế vĩ mô.
  Thực Tế
  • Lĩnh vực xuất nhập khẩu và logistics.
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - ĐH Quốc tế - ĐH Quốc Gia Tp.HCM.
  • Nghiên cứu sinh- ĐH Quốc tế - ĐH Quốc Gia Tp.HCM
    

Giới Thiệu STU