Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Nhân Sự

ThS. Nguyễn Ngọc Vân Uyên

ThS. Nguyễn Ngọc Vân Uyên

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Kinh tế phát triển
 • Đơn Vị: Khoa Quản trị Kinh doanh
 • Email: uyen.nguyenngocvan@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Phương pháp định lượng trong quản trị.
  • Xác suất thống kê.
  • Kinh tế vi mô.
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Giáo trình Phương pháp định lượng trong quản trị (đồng tác giả, năm 2016),
  • Giáo trình Toán ứng dụng trong quản trị kinh doanh và kinh tế (đồng tác giả, năm 2019).
  Thực Tế
  • Chủ yếu thực hiện những việc do nhà trường yêu cầu, nâng cao đạo đức nghề nghiệp và cải thiện trình độ giảng dạy.
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Thạc sĩ Kinh tế phát triển (năm 2004).
  • Cử nhân Kinh tế phát triển (năm 1999).

Giới Thiệu STU