Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Nhân Sự

ThS. Trần Kim Ngọc

ThS. Trần Kim Ngọc

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Kinh tế phát triển
 • Đơn Vị: Khoa Quản trị Kinh doanh
 • Email: ngoc.trankim@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Tham gia giảng dạy từ năm 2000.
  • Phụ trách giảng dạy các môn học Phân tích dữ liệu kinh doanh, Phương pháp định lượng trong quản trị, quản trị vận hành và Quản trị dịch vụ.
    
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Xây dựng và điều chỉnh đề cương môn học
  • Biên soạn giáo trình
  • Viết báo cáo, bài báo tham dự các hội thảo
    
   
 • Quá Trình Đào Tạo
  • 1988 – 1992: học cử nhân (chính quy), Trường Đại học Kinh tế TP. HCM
  • 1997 – 1999: học thạc sĩ Dự án Việt Nam – Hà Lan đào tạo Cao học Kinh tế phát triển, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
    

Giới Thiệu STU