Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Nhân Sự

TS. Ung Thị Minh Lệ

TS. Ung Thị Minh Lệ

Trưởng Bộ môn

 • Học Hàm - Học Vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh Vực: Tài chính – Ngân hàng
 • Đơn Vị: Khoa Quản trị Kinh doanh
 • Email: le.ungthiminh@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Thuế
  • Tài chính công
  • Lý thuyết tài chính – tiền tệ
    
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Tài chính công
  • Thuế
    
  Thực Tế
  • Kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam (thành viên nhóm nghiên cứu)
  • Nâng cao hiệu quả quản lý chi tiêu công phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam 2001 - 2010 (thành viên nhóm nghiên cứu)
  • Xác định thu nhập chịu Thuế và thu nhập không chịu Thuế TNCN đối với thu nhập tại Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh của CBCC trong Trường
    
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Cao đẳng
  • Đại học
  • Cao học
    

Giới Thiệu STU